داشتم فکر میکردم به اینکه تو این چند سال ، چند روز شده که من به تو فکر نکرده باشم ؟! خیلی فکر کردم و خاطرات رو ورق زدم ... نتونستم پیدا کنم اون روز رو . نمیدونم چرا. .... من که الان اینهمه به تو فکر میکنم ، اگه یه روزی تو برگزدی ، اونوقت به چی فکر کنم ؟ به اینکه یه روزی میری ... ؟
زندگی عجیبه .... خیلی عجیب
منبع : خاک نوشت |زندگی عجیب
برچسب ها :